Kamera CCTV

Det kan finnas flera anledningar till att man väljer kameraövervakning för arbetsplatsen eller hemmet. Det vanligaste brukar vara att avskräcka och hålla koll på ovälkomna gäster. En annan anledning kan vara att övervaka t ex in- och utpassage, att ett arbetsflöde fungerar som det skall etc. Oavsett skälet är det viktigt att ha ett tydligt syfte med kameraövervakningen, följa de lagar och föreskrifter som gäller.